MENU
Komitmen Kami Adalah Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Cepat, Tepat Dan Mesra Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa. Semua Sasaran Yang Ditetapkan Berdasarkan Permohonan Lengkap Diterima.
 Bahagian Pengurusan Korporat  Tempoh Masa :-
 • Maklumbalas Aduan Awam
 • Maklumbalas Surat

 

7 Hari
7 Hari

 Bahagian Kewangan  Tempoh Masa :-
 • Layanan Kaunter
 • Terima Bayaran Dan Keluarkan Resit
 • Pembayaran Tuntutan
 • Pembayaran Balik Wang Pertaruhan

 

5 Minit
1 Minit
14Hari
7 Hari

 Bahagian Perancang  Tempoh Masa :-
 • Kitaran Kelulusan Kebenaran Merancang
 • Permohonan Pembangunan Tanah
 • Permohonan Ubah Jenis Dan Pecah Sempadan Tanah
 • Penamaan Nama Jalan Dan Taman
 • Kelulusan Pelan Lanskap
 • Penyelenggaraan Taman-Taman Permainan
 • Membekal Maklumat Tidak Terperingkat Berkaitan Daerah Pendang

60Hari
90Hari
2 Hari
7 Hari
14Hari
2 Hari
1 Hari

 Bahagian Kejuruteraan  Tempoh Masa :-
 • Pengeluaran Sijil Layak Menduduki
 • Kelulusan Pelan Bangunan
 • Kelulusan Pelan Tambahan Bangunan
 • Kelulusan Pelan Kejuruteraan
 • Kelulusan Permit Bangunan Sementara
 • Kelulusan Papan Iklan

 

14Hari
45Hari
14Hari
45Hari
7 Hari
7 Hari

 Bahagian Perkhidmatan Bandar  Tempoh Masa Kelulusan Lesen :-
 • Restoran / Kedai Makan ( Komposit )
 • Tred ( Komposit )
 • Kilang ( Komposit )
 • Hotel ( Komposit )
 • Perniagaan Sementara
 • Penjaja Kecil ( Sementara )
 • Iklan

 

7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
1 Hari
1 Hari

   Tempoh Masa Kelulusan Pengisian Premis Perniagaan

7 Hari

 Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal :-  A. Tong Berpusat
 • Pasar
 • Taman Perumahan
 • Industri
 • Hotel
 • Ipt / Institusi
 • Hospital)
 • Pusat Pelancongan / Rekreasi
 • Kondominium / Apartment
 • Kompleks Kerajaan
 • Istana

Setiap Hari
3 Kali Seminggu
2 Kali Seminggu
Tidak Berkenaan
Tidak Berkenaan
Tidak Berkenaan
Setiap Hari
Tidak Berkenaan
Setiap Hari
Tidak Berkenaan

   B) Rumah Ke Rumah

Tidak Berkenaan

   C ) Tempoh Masa Pusingan Perkhidmatan Pembersihan Parit / Longkang :-
 • Parit Monson
 • Longkang Taman Perumahan
 • Longkang Kawasan Perniagaan
 • Longkang Tanah ( Pinggir Bandar / Pekan )

 

Sebulan Sekali
Sebulan Sekali
Setiap Hari
14Hari

   D) Tempoh Masa Pusingan Pemotongan Rumput :-
 • Jalan Utama
 • Kawasan Lapang
 • Taman Perumahan

 

14Hari
21Hari
14Hari

 Bahagian Penilaian
 • Tempoh Masa Maklumbalas Keputusan Bantahan Cukai Taksiran
 • Kelulusan Pindah Milik Pegangan

7 Hari
7 Hari