MENU

Isnin 28/Disember/2020 -

Telah berlansungnya Seminar Kita Adalah Dunia yang dianjurkan oleh
Kementerian Sumber Manusia.Seminar ini telah dirasmikan oleh YB Tuan
Haji Awang Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli
Parlimen Pendang.

Ahad 27/Disember/2020 -

Telah diadakan Seminar Lokal Preneur dengan kerjasama Pejabat Ahli
Parlimen Pendang, Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia (APPGM),
Pejabat Daerah dan Tanah Pendang untuk mencapai Matlamat Pembangunan
Mampan (SDG) 2030 yang telah digariskan oleh United Nation sejajar
dengan asprasi Negara untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan
ekonomi.Seminar ini bertujuan untuk memberi pendedahan perusahaan
komuniti kepada masyarakat dan seterusnya membina ekosistem
perniagaan komuniti yang berimpak.

Selasa 22/Disember/2020 -

Program sumbangan khemah niaga Oleh YAB Dato Exco Kerajaan Tempatan
Negeri Kedah Darul Aman kepada penjaja-penjaja kecil di Daerah Pendang.