MENU

Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971

  • Kandungan Undang-Undang:
    Mengandungi peruntukan berkaitan larangan lembu-kerbau yang diperlihara/disimpan di kawasan larangan / kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

  • Hukuman bagi kesalahan:
    Lembu-kerbau boleh ditangkap, ditembak, disembelih oleh Pihak Berkuasa. ATAU;
    Mahkamah: Denda: sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 12 bulan